آریاکیز | تک ایران | برگه 2

آریاکیز

شیر گازی سیم ایتالیا

شیر گازی با پاساژ عبوری کامل شیر گازی سیم ایتالیا شیر گازی سیم ایتالیا   شیر cim- T12 منطبق با استاندارد ISO9000 –EN 29000 تولید شده است و می تواند در موارد زیر مورد استفاده قرار بگیرد : سیستم های کشاورزی سیستمهای بهداشتی و پنوماتیک سیستم های گرمایشی ( موتورخانه ها ) خطوط انتقال نفت شبکه های توزیع بنزین بخار ...

ادامه مطلب »

شیر فلکه آریا کیز

37

شیر فلکه آریا کیز شیر فلکه آریا کیز ایران  در صنایع تاسیساتی آب ، شبکه های آبرسانی ، سیستمهای آبیاری ، شبکه هــای نفت ، روغن و گازوئیل ، صنایع تانکر سازی ، پنوماتیک و هیدرولیک ، مـواد شیمیایی، صـنایع ساختمــان مشروط بر آن که فشار مجاز اعلام شده توسط استاندارد رعایت گردد قابل استفاده می باشد.   » مشخصات ...

ادامه مطلب »