تک ایران سه راه، رابط و درب دریچه بازدید | تک ایران

آرشیو برچسب: تک ایران سه راه، رابط و درب دریچه بازدید

سه راه، رابط و درب دریچه بازدید

fba14083_bb2b_43c3_9dbf_c8b2ef3df5c1_300x300

سه راه، رابط و درب دریچه بازدید مشخصات سه را دریچه بازدید خصوصیات کاربردی قطر خارجی BD زیر یا روی کار (mm) 110 مشخصات رابط دریچه بازدید خصوصیات کاربردی قطر خارجی BD زیر یا روی کار (mm) 110 مشخصات درب دریچه بازدید خصوصیات کاربردی قطر خارجی BD زیر یا روی کار (mm) 90 BD زیر یا روی کار (mm) 125

ادامه مطلب »